Ochrana osobných údajov


Spoločnosť LUMARstudio neberie súkromie na ľahkú váhu. Náš prístup pri ochrane vášho súkromia sa opiera o tieto nasledujúce pravidlá:

 1. Ceníme si dôvery, ktorú v nás vkladáte tým, že nám zverujete svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje vždy využijeme len čestným a poctivým spôsobom, aby nedošlo k strate vašej dôvery.
 2. Poskytujeme transparentné informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Vždy budete jasne vedieť, ktoré údaje zhromažďujeme, čo s nimi robíme, s kým je zdieľame a na koho by ste sa mali obrátiť v prípade, že máte akékoľvek pochybnosti.
 3. Podnikneme všetky príslušné kroky k tomu, aby sme vaše osobné údaje riadne zabezpečili a ochránili ich pred zneužitím.
 4. Splníme všetky požiadavky príslušných zákonov a nariadení na ochranu údajov a budeme spolupracovať s príslušnými úradmi. Ak príslušná legislatíva na ochranu údajov nebude k dispozícii, budeme postupovať podľa všeobecne platných princípov pre ochranu osobných údajov.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Marek Vaco, Slnečná 11, 962 37 Kováčová ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Jedná sa tak najčastejšie o  údaje, ktoré  nám oznámite  pri odoslaní kontaktného formulára:

 • E-mail
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v kontaktnom formulári

 a ďalej  údaje, ktoré od získame tým, že používate naše služby:

 • IP adresa
 • súbory cookies
 • prípadne iný online identifikátor

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme zabránili stratám, zneužívanie alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov, budeme vykonávať primerané technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch (ochrana heslom a bránou firewall).

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite kontaktného formulára, či písomne na našej adrese: Marek Vaco, Slnečná 11, 962 37 Kováčová.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.